V u l v a p o l i

A   m   s   t   e   r   d   a   m

Vulvapoli     Voor wie     Specialisten     Vragenlijst     Pati‘ntenfolder     Links     Contact

 

W e l k o m  b i j  d e  V u l v a p o l i   A m s t e r d a m 

De Vulvapoli Amsterdam vindt wekelijks plaats op maandagavond van 18:00-21:00 uur.

 

 

Bel voor het maken van een afspraak met het afsprakenbureau van Bergman Clinics

 

Beschrijving: Macintosh HD:Users:msbogaers:Desktop:image005.jpg

 

                      088 – 9000 500 (keuze 4)